Edozein eraikuntza lan egiteak berekin dakartza, inplizituki, eraikuntza tekniken aurrerapen etengabeak larriagotzen dituen arrisku batzuk, izan ere, proiektuak gero eta ausartagoak dira, material berriak agertzen dira eta obra gauzatzeko denborek gero eta laburragoak behar dute.

Horrek guztiak agerian uzten du norainoko beharra daukaten sustatzaileek, eraikitzaileek eta finantza entitateek, eraikuntza aseguru bat kontratatuz, beren interesak babesteko.